Hopp til innhold

Vangsnes

B5625, Vangsnes, Sogn og Fjordane, tilhører Universitetsmuseet i Bergen. Funnet består av en rekke tekstilfragmenter, deriblant snorer, to biter av et plissert stoff og to vevde bånd. Dette funnet blir ofte nevnt i forbindelse med det danske Køstrupfunnet, fordi begge inneholder plissert stoff. Blå farge både i kjolen og båndet, og brosjeringsteknikken som er brukt, utført i ull, er lik.

Båndet fra Vangsnes består av fire biter, til sammen ca 10 cm, med tydelig avtrykk av en skålspenne. Det er rester etter brosjerte svastikafigurer. Kanskje har originalen vært omkring 20 cm lang, med brosjering over det hele? Man kan gjenskape båndet på ulike måter - som en ren kopi av funnet, som en kopi der man på basis av kvalifiserte gjetninger har "fylt ut hullene", eller som en utvidet tolkning til bruk på klær for den som vil ut på tidreise. Se bilde under.

Vangsnes (pdf) - om min tolkning og gjenskaping av båndet.

Artikkel om Køstrupkjolen av Hilde Tunem