Hopp til innhold

Brikkevev

Brikkevev er en veveteknikk som favner vidt både i tid og rom. Det er funnet brikker som er mange tusen år gamle, og teknikken forekommer i hele Europa, Asia og Nord-Afrika. I Norge er den fortsatt fullt levende gjennom båndene til Øst-Telemarkbunaden.

Tekstiler er sjelden vare i arkeologiske funn. Men i Norge har vi mange interessante brikkevevfunn i tiden fra 2-300-tallet og fram til middelalderen, særlig er gravfunnene fra folkevandringstiden rike (350-550 e.kr). Etterhvert ble brikkevevde bånd til drakt avløst av bånd vevd på grind eller med halvhovler på bandvevrei, eller maskinvevde kjøpebånd.

Brikkene er oftest firkantete med et hull i hvert hjørne. De kan tres fra høyre eller venstre og dreies enten framover eller bakover. Det er utallige muligheter for treing og mønsterdannelse, den som fatter interesse for denne eldgamle hullkortteknologien kan få rikelig med hjernegymnastikk livet ut!